Makieta Twierdzy poligonalnej Poznań

Zobacz makietę fot. 1, 2, 3, 4, »


Nadszaniec 5 Stockhausen - obenie rejon Akademii Muzycznej
Widoczna Brama Kolejowa wraz z torami prowadzącymi do twierdzy - obecnie przebieg ulicy Składowej
Bastion IV Colomb - obecnie ślad jego narysu to ulica Towarowa. Za bastionem widoczna Brama Rycerska.
W głębi fragment Bastionu III GrolmanCentrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Muzeum Broni Pancernej - budynek kuźni - stała wystawa - makieta przedstawiająca lewobrzeżne fortyfikacje poligonalnej twierdzy poznańskiej z XIX w. autorstwa Zenona Góreckiego Członka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji


Stowarzyswzenie Pasjonatów Historii Militarnej Reduta

statystyka